Om FineBalance

Välkommen till FineBalance!
Har du funderingar kring livet du lever eller ett liv du skulle vilja leva? Problem att få ihop livspusslet? Önskan om att utvecklas, skapa nya eller mer funktionella livsmönster och relationer.
Vi kan alla mötas av motgångar i livet som är svåra att hantera och förhålla sig till. Kanske har du under en längre tid försökt lösa dina problem på egen hand men upplever att du fastnat och därför nu söker hjälp och stöd hos någon att samtala med.

Hur går det till?
I terapisamtalen tar vi reda på kärnan till problemsituationen, vad som är viktigt för dig och ditt välmående och gemensamt planerar vi arbetet mot ett mer balanserat liv och en ökad livskvalitet. Jag som terapeut strukturerar upp arbetet men du och jag kommer att arbeta i ett team. Behandlingen är uppbyggd på både samtal och praktiska övningar. Du får verktyg som du kan ha hjälp av i både nutida och framtida problem. Vi kan arbeta med att öka din självkänsla, att inte vara så dömande mot dig själv, rimliga prestationskrav, att sätta gränser och tankar kring skam och skuldkänslor. Genom att skapa gynnsamma tanke- och beteendemönster ökar du din förmåga att hantera och förhålla dig till dina problem på ett bättre sätt. Ett litet steg i taget räcker gott. Att du tar dig tid att läsa detta, visar på nyfikenhet och engagemang. Egenskaper som kan leda dig in på en ny väg som ger dig möjlighet att utvecklas i den riktning som du önskar.

FineBalance är ett företag som arbetar främst med Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Det finns mycket evidensbaserad forskning som visar att KBT är en välbeprövad behandlingsform. Några svårigheter som kan behandlas är:

 • Ångest
 • Panikångest/Paniksyndrom
 • Oro/rädsla
 • Generaliserad ångest (GAD)
 • Social ångest/Social fobi
 • Specifik fobi tex mot ormar, spindlar
 • Förlossningsrädsla/Oro och ångest i samband med graviditet och föräldraskap
 • Kvinnliga hormonrelaterade problem
 • Nedstämdhet/Depression
 • Sömnsvårigheter – en trötthet men ändå svårt att sova
 • Stressproblematik/Utmattningssyndrom
 • Livskriser
 • Ätstörningar
 • Tvångshandlingar/Tvångstankar (OCD)

Är du intresserad av individuella samtal eller i grupp, kurser, workshops så är du varmt välkommen att höra av dig.

Jag vänder mig till dig som privatperson, företag, kommun, skola samt organisationer. Självklart arbetar jag under sekretess.

 • Ring för att få information om priser.
 • Betalningen sker med faktura eller swish.
 • Behöver du av- eller omboka ett samtal ska detta göras senast 24 h före utsatt bokad tid, annars utgår full debitering.
 • Företaget innehar F-skattsedel.
 • Om du har friskvårdsbidrag kan du använda detta till mindfulness och stresshantering. Mer information hittar du på www.skatteverket.se

Vill du veta mer om Kognitiv beteendeterapi (KBT)?
Kognitiv innebär mental, tankemässig och med KBT uppmärksammar man en persons tankar och tolkningar av en situation. Vi utforskar vad du tänkte innan känslan uppkom, exempel på känslor är rädsla, ilska, sorg, glädje. Det kan behövas träning att bli medveten om sina tankar och känslor samt hur de uppstår. Tankar väcker känslor som i sin tur påverkar våra handlingar. Hur vi handlar i en situation och hur vi utvecklar vårt beteendemönster, beror på inlärning. Så här kan man förklara en inlärning: Om en lampa tänds när du trycker på en knapp och du upplever det som något positivt, så kommer du fortsätta att trycka på knappen. Skulle du däremot få en obehaglig stöt när du trycker på knappen så lär du dig att i fortsättningen undvika att trycka på knappen. Livet består av en massa situationer som vi lärt oss hantera på bästa sätt utifrån vår tolkning av situationen. Ibland gör vi dock feltolkningar och ibland kan en situation ha ändrats med tiden men vi fortsätter att agera som vi alltid gjort. Många gånger är vi snabba på att dra förhastade slutsatser och tolkningar innan vi har alla fakta och detta kan orsaka lidande, speciellt om våra tolkningar inte är till vår fördel.
Frågor vi kan reflektera över under terapisamtalet kan vara ”Vilken funktion har mitt beteende?”, ”Vilka konsekvenser får det?”, ”Skulle jag må bättre om jag agerade på ett annat sätt i denna situation?”. När vi fått svar på detta kan vi börja arbeta med ett nytt och mer funktionellt beteende.