Om Kia

Jag heter Kia Zachrisson och arbetar som Kognitiv beteendeterapeut (KBT). Jag har en grundutbildning i KBT. Jag är också utbildad Mindfulnessinstruktör och Avspännings- och stresspedagog.
Jag kombinerar mitt arbete som KBT-terapeut med att arbeta som undersköterska på Special BB på Östra sjukhuset.
När jag arbetar på Special BB kommer jag ibland i kontakt med blivande mammor med psykisk ohälsa eller förlossningsrädsla i bagaget. Psykisk ohälsa kan vara t.ex utmattningssyndrom, ångest, depression.
Om en kvinna har förlossningsrädsla är det viktigt att lyssna och ta detta på allvar. En del kan vara att hjälpa kvinnan att sätta ord på rädslan och stötta kvinnan att öka tilliten till sin egen kropp och förmåga.

På KBT Svealand (auktoriserad av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, SfKBT) studerade jag till KBT-terapeut. Jag utbildade mig till Mindfulnessinstruktör på Mindfulnesscenter (MFC) och utbildningsledare var bl.a Dr Ola Schenström, specialist i allmänmedicin och en av Sveriges ledande experter på Mindfulness. Ola är själv utbildad i USA av bl.a professor Jon Kabat-Zinn.

Påbyggnadsutbildningar: Mindfulness vid ångest och depression, Mindfulness på arbetsplatsen.

I mitt arbete kan jag kombinera evidensbaserade teorier och modeller både från KBT och från Mindfulness.
Mindfulness är ett förhållningssätt där du tränar upp din förmåga att vara medvetet närvarande, att vara här och nu. Det hjälper dig att bli mer fokuserad, att göra medvetna val, ökar din självkännedom, är stressreducerande samt ger dig ytterligare många goda effekter. Mindfulness kan hjälpa dig att släppa taget om orostankar för framtiden och ältande över saker som hänt. Det handlar också om acceptans och att uppmärksamma dina upplevelser utan att vara dömande.

Information om KBT finner du under fliken ”Om FineBalance”.

Jag är medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, SfKBT.

Både för min egen utveckling och för din och min trygghet så har jag regelbunden handledning av en leg. psykolog och leg. psykoterapeut.